Vanna otagyndaky hajathana kagyzy saklaýjy, gara 304 poslamaýan polatdan hajathana kagyzy rulony


 • 100 - 299 toplum ::$ 4.68
 • > = 300 toplum ::$ 4.65
 • Model belgisi:14706B
 • MOQ ::100 HK
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn
  Çalt Jikme-jiklikler
  Kepillik:
  3 ýyl
  Satuwdan soňky hyzmat:
  Sahypada gözleg
  Reňk:
  Chrome
  Taslamanyň çözgüdi:
  ONOK
  Gelip çykan ýeri:
  Zhejiang, Hytaý
  Marka ady:
  BODIE / OEM
  Model belgisi:
  14706
  Aýratynlyk:
  Aýna şekili:
  Tegelek
  Görnüşi:
  Vanna aýnalary
  OEM ýa-da ODM:
  Kabul ederlikli
  Ulanylyşy:
  myhmanhana, öý, ofis, hammam
  Material:
  Poslamaýan polat
  Arza:
  Myhmanhananyň hammam bezegi
  Ölçegi:
  Standart ölçegler
  Funksiýa:
  Gözellik salony
  Açar söz:
  Vanna aýnasy
  Önümiň ady:
  # Bodie
  Port
  Ningbo

   

  Önümiň beýany

  21
  主要 产品 1

  RAQ

  1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
  J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

  2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris
  galyndysyny tölemezden ozal.

  3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny tölemeli we
  kurýeriň bahasy.

  7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

  8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

  Üstünligimiz

  biziň artykmaçlygymyz

  beden 描述 图

  fotobank (4)

   

  fotobank (5-1000)

  f6df31ee6b2ba983

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň