hammam sink garyndysy tegelek ýaýly sabyn tagamy 15704


 • 300 - 999 toplum:2.00 $
 • > = 1000 toplum:$ 1.90
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn
  Çalt Jikme-jiklikler
  Kepillik:
  3 ýyl
  Satuwdan soňky hyzmat:
  Onlaýn tehniki goldaw
  Taslamanyň çözgüdi:
  Beýlekiler
  Gelip çykan ýeri:
  Zhejiang, Hytaý
  Marka ady:
  Bodie / OEM
  Model belgisi:
  15704
  Nahar materialy:
  Aýna
  Saklaýjynyň üstü gutarmagy:
  Chrome
  Gysgyç materialy:
  Sink
  Reňk:
  Kümüş
  Gurnama görnüşi:
  Diwar
  Ulanylyşy:
  myhmanhana, öý, ofis, hammam
  Faceerüsti gutarmak:
  hrom örtük
  Gurnama:
  Diwar
  MOQ:
  300 sany
  Jemleýji:
  Chome örtülendir
  Görnüşi:
  Sabyn gaplary
  Üpjünçilik ukyby
  Üpjünçilik ukyby:
  Aýda 30000 bölek / bölek
  Gaplamak we eltip bermek
  Gaplamak maglumatlary
  aýry-aýry gutyGaplanan çotga Finish sink garyndysy ýekeje sabyn gap ak ak guty + köpük halta.
  Port
  Ningbo
  Gurşun wagty:
  Mukdary (bölekler) 1 - 500 > 500
  Est.Wagt (günler) 45 Gepleşik geçirmek
  Önümiň beýany
  Haryt ady
  Ushedekeje sabyn nahary
  Model belgisi
  11804
  Material
  Sink
  Faceüzü
  Chrome
  Yzygiderli gaplamak
  her bölek aýratyn ak gutuda, bir kartonda laýyk mukdar
  MOQ
  300 HK
  Marka ady
  Bodie / OEM & ODM kabul ederliklidir
  Port
  Ningbo
  Eltip bermegiň wagty
  Goýum alandan 30-45 gün soň
  Önüm sergisi

  Haryt ady
  hammam sink garyndysy tegelek ýaýly sabynly tagam
  Düşündiriş
  Sabyn gap saklaýjy (aýna gap bilen)
  Model belgisi
  15704
  Materal
  Sink
  Gaplamak
  Ak guty + Köpük halta
  OEM / ODM
  Kabul ederlikli
  Has giňişleýin basyň


  主要 产品 1
  artykmaçlygymyz
  证书 1
  证书 2
  定制 1
  定制 2

  Custörite hyzmat

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
  J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

  2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris
  galyndysyny tölemezden ozal.

  3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny tölemeli we
  kurýeriň bahasy.

  7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

  8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň